Disclaimer

Deze website is eigendom van Gezinsbond vzw.
Contactgegevens
Gezinsbond vzw
Troonstraat 125
1050 Brussel
Tel. 02-507.89.11
e-mail websites.afdelingen@gezinsbond.be

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze websites, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, afbeeldingen, foto's, data, product- en dienstnamen, teksten behoren toe aan Gezinsbond vzw en/of derde partijen. Deze zijn wettelijk beschermd. U erkent en aanvaardt dat de inhoud van www.gezinsbond.be en de afdelingswebsites enkel mag worden gebruikt mits de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Gezinsbond vzw en mits bronvermelding. Dit omvat het kopiëren, verspreiden, verdelen, wijzigen, publiceren en verkopen van de inhoud van de website en/of delen ervan.
Het is verboden deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de website in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een webbrowser.

Beperking van aansprakelijkheid
De inhoud van www.gezinsbond.be en de afdelingswebsites kan te allen tijde worden aangepast, gewijzigd of aangevuld zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving. Gezinsbond vzw kan geen garantie bieden voor de goede werking van de website of het al dan niet opnemen van informatie. Noch kan Gezinsbond vzw aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Gezinsbond vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid of tekortkomingen in de gegevens op www.gezinsbond.be en de afdelingswebsites. Dit geldt zowel voor informatie die Gezinsbond vzw zelf op de website plaatst als voor informatie afkomstig van derden of gebruikers.

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op deze site geven geen recht op enige financiële of andere schadevergoeding. De Gezinsbond vzw is niet aansprakelijk ten aanzien van gebruikers en derden voor mogelijke geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, schrijven en interpreteren van informatie.

De website www.gezinsbond.be en de afdelingswebsites bevatten hyperlinks naar websites van derden of van zijn partners. Deze verwijzingen impliceren op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Noch kan Gezinsbond vzw aansprakelijk worden gesteld voor hun inhoud of voor eventuele schade door gebruik ervan.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze sites. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Inschrijving Lente Tennis THOF 2019

Lente Tennis 2019

 

De lente komt stilaan weer in zicht. Tijd dus om plannen te maken voor een tof en sportief uurtje in de week. Want na de paasvakantie biedt de Gezinsbond van Asse tennislessen aan en dit voor zowel de prille beginner als voor de gevorderde speler van elke leeftijd (ook voor beginnende volwassenen).

De jongsten maken kennis met tennis op een speelse wijze. Bij hen wordt gewerkt volgens de kleuren van Tennis Vlaanderen (blauw, rood, oranje, groen). Voor gevorderde tennissers komen naast de technische aspecten eveneens spel- en tactisch inzicht aan bod hetgeen nodig is in wedstrijden. Ook kan je een tennisterrein huren om samen met je tennismaten of familie op eigen tempo recreatief te sporten.

De tennislessen worden gegeven op maandag-, dinsdag- of donderdagavond. Voor de jongste kinderen vanaf 5 / 6 jaar (geboren in 2013) gaan de lessen door tussen 18 en 19 uur. De jongeren zijn aan de beurt na de kinderen, afhankelijk van de bezetting. De volwassenen spelen later op de avond tot 22 uur.

Waar? In de Sportloods van Asse (achter het zwembad): Potaarde 14, 1730 Asse.

Wanneer? Vanaf 23 april tot en met en met 27 juni (in september starten de winterlessen 2019-2020). Geen lessen op 21 mei en op  10, 11 en 13 juni (examens).

Wat nodig? Sportschoenen zijn essentieel! Voor beginnende kidstennissers zijn er tennisrackets beschikbaar.

Groepsindeling? De grootte van de groepen is beperkt tot 4 personen per terrein. Echter, voor de jonge kinderen / beginners, kan de groep vergroten tot maximaal 6 per terrein afhankelijk van het aantal inschrijvingen.

Proeflessen? Voor instappende tennissers is er mogelijkheid tot 2 kennismakingslessen. Gelieve dit te vermelden bij inschrijven.

Prijs? In totaal worden 8 lessen voorzien van telkens 1 uur. De exacte individuele data volgen na inschrijving op 17  april.

  • Leden van de Gezinsbond:
  • voor de kinderen jonger dan 12 jaar; zowel initiatie als gevorderden 70 €;
  • voor jongeren tussen 12 en 18 jaar; zowel initiatie als gevorderden 80 €;
  • voor volwassen zowel initiatie als gevorderden 90 €.

KORTINGEN voor gezinnen: Het 2de (jongste) gezinslid geniet van 10% korting, het 3de gezinslid van 20% korting, het 4de gezinslid van 40% en de volgende gezinsleden van 50% korting.

  • Niet-leden van de Gezinsbond:  U kan zich steeds aansluiten via de website à 40 euo per kalenderjaar; indien u dit niet wenst betaalt u 10 euro extra op de bovenvermelde prijzen per persoon.

De verzekering bij de Gezinssportfederatie (GSF), dient eenmalig betaald te worden per kalenderjaar en is geldig voor elke sport (zwemmen, turnen,…) georganisserd via Gezinssport Vlaanderen tot 31.12.2019. Voor jongeren tot 18 jaar kost deze verzekering 7,00 euro, vanaf 18 jaar is dit 9,00 euro per persoon. Alle wintertennissers hebben deze verzekering reeds betaald voor 2019, en hoeft dus niet meer betaald te worden.

 

Om een goede planning van de lessen te kunnen opstellen, dien je in te schrijven voor 14 april te bezorgen op bovenstaand adres, of ze door te sturen naar het e-mailadres. Wie na deze datum inschrijft en betaalt, heeft minder keuze in de lesuren en groepen.

Hoe inschrijven?

  1. Schrijf bij VOORKEUR online in via deze link: https://goo.gl/forms/0PJYdses0W1lVhmz2

INVULLEN IN GOOGLE FORMULIEREN

Gebruik voor elke persoon een aparte inschrijving. 

OF, stuur een e-mail voor 14 april met je gegevens naar tennis.gezinsbond.asse@gmail.com. Geef aan wanneer je absoluut NIET beschikbaar bent op de dagen maandag, dinsdag en donderdag. Let op! Geef minstens 3 uren op waarop je wél beschikbaar bent… Weet dat hoe meer je beschikbaar bent, hoe makkelijker we optimale groepen kunnen vormen.

  1. Enkele dagen later zal je een antwoord ontvangen met het exacte bedrag en de uitnodiging voor betaling.
  2. Voer zo snel mogelijk de betaling uit en voor 23 april, uw inschrijving is pas definitief na betaling!
  3. Tegen uiterlijk 18 april ontvang je de info met de dag en het exacte uur waarop je kan tennissen.
  4. De tennistrainingen starten vanaf dinsdag 23 april.

Bedankt voor je vertrouwen en tot binnenkort.

Alvast veel tennisplezier!

Het trainersteam

Contact tennis:

Verantwoordelijke: Hans Van der Meersch

Tel. 02 461 19 26 (na 18u30)

Pastinakenstraat 122, 1730 Asse   

e-mail. tennis.gezinsbond.asse@gmail.com

Lente Tennis 2019 (02)

Zin om te helpen?

Sofie vertelt over de vrijwilligers van de Gezinsbond. Over hun talenten, hun activiteiten, hun plezier en hun gedrevenheid.